1.
Иванов З, Симеонова Р, Стефанов Р. Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jun.1 [cited 2022Jul.5];11(1):12-5. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/108