1.
Мандова В. Достъп до дентална помощ по време на пандемия от коронавирус – препоръки за хора с хемофилия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jun.1 [cited 2024Jul.16];11(1):16-0. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/109