1.
Искров Г, Стефанов Р. Европейските референтни мрежи в условията на пандемия – стъпка в бъдещето?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jul.19 [cited 2022Jul.5];11(2):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/110