1.
Искров Г, Стефанов Р. Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Oct.16 [cited 2024Jun.12];11(3):5-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/115