1.
Първанова А, Камушева М, Димитрова М. Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Oct.16 [cited 2023Dec.4];11(3):22-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/120