1.
Станчева М, Тодорова А, Тодоров Т, Атемин С, Павлова З, Туртуриков И, Кадийска Т, Маринова Е, Попова Д, Аланай Я. Клинична картина и генетични корелации при български пациенти с мутации на SPATA 5 ген. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Jan.12 [cited 2022Jun.25];11(4):19-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/126