1.
Цолов Р, Йорданов Г. Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Jan.12 [cited 2022Jun.26];11(4):12-5. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/128