1.
Станчева М, Масларска Р, Георгиева Р, Транг Х, Бужемла И, Вера Л, Бургад К, Льо Морван Н, Капри И. Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Apr.29 [cited 2021Sep.19];12(1):5-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/134