1.
Камушева М, Русенова Я, Първанова А, Въндева С, Еленкова А. Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Apr.29 [cited 2021Sep.19];12(1):10-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/135