1.
Стефанов Г, Митова Е. Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит . Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Apr.29 [cited 2024Jun.17];12(1):17-2. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/136