1.
Колева Р, Вълчанова Д, Дончева Р. Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2022Feb.7 [cited 2023Sep.23];12(4):23-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/149