1.
Ганева М. Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2022Jun.1 [cited 2024Jun.17];13(1):28-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/154