1.
Искров Г, Стефанов Р. Неонаталният скрининг и новите дигитални технологии във фокуса на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2022Aug.3 [cited 2024Jun.15];13(2):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/159