1.
Петкова Т, Мусурлиева Н. Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2022Aug.3 [cited 2022Aug.17];13(2):5-10. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/160