1.
Божков А, Пачева И, Соткова И, Панова М, Тимова Е, Тодоров Т. Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Mar.24 [cited 2024Jun.17];13(3-4):10-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/168