1.
Хайвазова Я, Петкова А, Миткова З, Камушева М. Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Mar.24 [cited 2024Jun.17];13(3-4):18-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/169