1.
Андонова С, Брадинова И, Савов А. Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Sep.13 [cited 2024Feb.29];14(1):32-8. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/178