1.
Янева Стайкова С, Атанасоска М, Шишиньов С, Балабански Л, Мирчева Д, Брадинова И, Въжарова Р. NESCAV синдром: клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Feb.9 [cited 2024Feb.29];14(3-4):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/187