1.
Пенчев П, Петров П-П, Иванов К, Ильов И, Енчев Я, Илиев Б. Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Feb.9 [cited 2024Feb.29];14(3-4):24-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/191