1.
Митова Е, Ананиев Ю, Стефанов Г. Епидемиология на IgA нефропатията. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Mar.14 [cited 2024Apr.22];15(1):3-11. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/192