1.
Рачева Г. Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Mar.20 [cited 2024Apr.22];15(1):20-4. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/195