1.
Митева-Катранджиева Ц. Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Sep.15 [cited 2024Jul.16];8(3):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/22