1.
Митева-Катранджиева Ц. Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Jun.15 [cited 2022Jun.26];8(2):8-12. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/27