1.
Митева-Катранджиева Ц. Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Jun.15 [cited 2024Jul.16];8(2):13-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/28