1.
Камушева М, Донев С, Кирилова-Донева М, Петрова Г. Разходи за лечение на синдрома на Schnitzler в България. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Mar.15 [cited 2023Feb.7];8(1):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/29