1.
Райчева Р, Стефанов Р. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Mar.15 [cited 2024Jun.15];8(1):10-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/31