1.
Райчева Р, Стефанов Р. Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2015Sep.15 [cited 2022May21];6(1):26-2. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/33