1.
Искров Г, Стефанов Р. Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Sep.5 [cited 2022May26];9(2):3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/4