1.
Петрова Г, Янева Н, Калчева М, Алексиев А, Михова Р, Атанасова С, Минчева Ц, Георгиева А, Атанасова С, Стратева Т, Савов А. Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Sep.15 [cited 2021Oct.26];7(3):11-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/44