1.
Джамярова Р, Енева Е, Симеонова Р, Попова Е, Искров Г, Митева-Катранджиева Ц, Стефанов Р. Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Mar.15 [cited 2023Dec.4];7(1):15-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/48