1.
Митева-Катранджиева Ц, Стефанов Р. Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Mar.15 [cited 2024Jul.22];7(1):18-2. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/49