1.
Валериева Е, Атанасова В, Ковачева К, Коларова-Янева Н, Георгиева Д, Асанова А, Василев И. Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Oct.31 [cited 2024Jun.17];9(3):13-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/57