1.
Искров Г, Стефанов Р. Оценка на разходната ефективност на здравните технологии в България – методологични проблеми и потенциални възможности. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Dec.21 [cited 2024Jun.20];9(4):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/61