1.
Райчева Р, Христамян М. Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Mar.28 [cited 2024Jun.17];10(1):12-9. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/65