1.
Христова Е, Искров Г, Стефанов Р. Преконцепционна употреба на фолиева киселина за първична профилактика на редки генетични заболявания. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Mar.28 [cited 2024Jun.20];10(1):20-5. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/66