1.
Камушева М, Въндева С, Еленкова А, Захариева С, Петрова Г. Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2023Jun.10];10(2):10-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/70