1.
Райчева Р, Стефанов Р. Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Oct.9 [cited 2022Jul.6];10(3):27-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/83