1.
Райчева Р, Стефанов Р. Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jan.4 [cited 2024May21];10(4):22-0. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/99