Колко редки са редките онкологични болести?

  • Ася Консулова
  • Ангел Йорданов
  • Самър Ел Шемери
  • Калин Калчев
  • Таня Стоева
  • Росица Чаушева
  • Живка Данчева
  • Христо Спасов
Keywords: редки болести, онкология, преживяемост

Abstract

Развитието на технологиите, молекулярната генетика и фармакологичната индустрия доведе до подобряване на лечебно-диагностичния процес в медицината. В онкологията през последните десетилетия много фатални в миналото диагнози се превърнаха в излечими или хронично протичащи болести. Това, обаче, не винаги е така при редките онкологични болести. Въпреки разминаването в различните определения за редки онкологични болести, епидемиологични данни сочат, че взети заедно, те съставляват над 20% от всички онкологични диагнози.

Обобщението на данните за тези редки нозологии в онкологията е ключово за тяхната по-добра диагноза, лечение. Известно е и, че тяхната регистрация е субоптимална, особено в страните от Източна Европа. Водещите проблеми в онкологията са свързани с диагнозата и откриването на туморите, за разлика от другите редки неонкологични болести и това влошава много клинични параметри. Вече има данни за удължаване на преживяемостта и подобряване на много клинични резултати при лечение и проследяване в специализирани центрове, поради което експертното поведение в специализирани центрове е силно препоръчително. Вече е изграден и концептуален модел за функциониращ специализиран център, към който да се стремят всички държави.

References

Gatta G, van der Zwan JM, Casali PG, et al. Rare cancers are not so rare: the rare cancer burden in Europe. Eur J Cancer. 2011 Nov;47(17):2493-511.
Greenlee RT, Goodman MT, Lynch CF, et al. The occurrence of rare cancers in U.S. adults, 1995-2004. Public Health Rep. 2010;125(1):28-43.
http://www.rarecancers.eu.
Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov;68(6):394-424.
Gatta G, Zigon G, Capocaccia R, et al. Survival of European children and young adults with cancer diagnosed 1995-2002. Eur J Cancer. 2009 Apr;45(6):992-1005.
Stark D, Bielack S, Brugieres L, et al. Teenagers and young adults with cancer in Europe: From national programmes to a European integrated coordinated project. Eur J Cancer Care (Engl). 2016;25(3):419-27.
Cardoso F, Bartlett JMS, Slaets L, et al. Characterization of male breast cancer: results of the EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG International Male Breast Cancer Program. Ann Oncol. 2018 Feb 1;29(2):405-417.
Димитрова Н. Рак на млечната жлеза при мъжете в България – популационно проучване на различията в характеристиките на заболяването с това при жените. Онкология. 2015;3:23-6.
Консулова А, Василева M. Новости и поведение при карцином на гърда у мъжа. Карцином на гърда и невроендокринни тумори. В: Калев Д (ред.). Учебна книга за продължаващо медицинско обучение на Национална конференция МОРЕ 2018. Варна; 2018, стр. 91–118.
Konsoulova A, Yordanov A, Ziafetova G, et al. Men with breast cancer – survival and prognostic factors in the metastatic setting in Bulgaria. Breast. 2019;48(sup 2):S52.
Konsoulova-Kirova AA, Kalchev K, Yordanov A, et al. Endocrine implications in male breast cancer in Bulgaria. Ann Oncol. 2019;30(sup 3):iii12-iii13.
Vasileva PP, Slavchev SH, Kostov SG, et al. A rare case of pigmented cutaneous malignant melanoma of the vulva. Arch Balk Med Union. 2020;55(3):523-6.
Yordanov A, Ivanov I, Dineva T, et al. Warty carcinoma of the uterine cervix: a virus-induced disease? Arch Med Sci. 2020. doi:10.5114/aoms.2020.97997.
Yordanov A, Karamanliev M, Karcheva M, et al. Single-Center Study of Lymphoepithelioma-Like Carcinoma of Uterine Cervix over a 10-Year Period. Medicina (Kaunas). 2019;55(12):780.
Yordanov AD, Tantchev L, Vasileva P, et al. Uterine smooth muscle tumours of uncertain malignant potential: Single-centre experience and review of the literature. Prz Menopauzalny. 2020;19(1):30-4.
Yordanov A, Karamanliev M, Tantchev L, et al. Mucoepidermoid Carcinoma of the Uterine Cervix – Single-Center Study Over a 10-Year Period. Medicina (Kaunas). 2020;56(1):37.
Yordanov A, Ivanov I, Dineva T, et al. Lymphoepithelioma-like carcinoma of the uterine cervix: Correlation with Epstein-Barr virus and human papillomavirus infection. A single-center experience. Eur J Gynaecol Oncol. 2021;41(6):913-8.
Published
2021-08-31
How to Cite
1.
Консулова А, Йорданов А, Ел Шемери С, Калчев К, Стоева Т, Чаушева Р, Данчева Ж, Спасов Х. Колко редки са редките онкологични болести?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Aug.31 [cited 2023Mar.26];12(2):19-2. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/142
Section
Статии