Редките доброкачествени хематологични заболявания – отново във фокуса

  • Атанас Банчев
  • Добрин Константинов

Abstract

Класическото разделение на хематологията на „доброкачествена хематология“ или „хематология“ и „злокачествена хематология“ или „онкохематология“ намира все по-осезаемо своята аргументация в съвремието. С изключение на желязонедоимъчната анемия, всички доброкачествени хематологични заболявания – в т.ч. нарушения на хемостазата и тромбозата, хемолитични и наследствени анемии спадат в рубриката на редките болести. В съществената си част се касае за вродени заболявания, изискващи комплексен подход в терапията, съпътстваща живота на отделния индивид и семейството му от люлка до гроб. В този контекст познаването на особеностите на тези нозологични единици е в еднаква степен важно както за специалистите по детска хематология, така и за тези със специалността клинична хематология, транфузионна хематология.

Стремежът към сформиране и работа в мултидисциплинарни екипи за пациенти с редки доброкачествени хематологични заболявания за втора поред година събра различни специалисти в рамките на форума „Haemothal”. В експертната среща взеха участие хематолози, детски хематолози, трансфузиолози, генетици, акушер-гинеколози, ортопеди, ендокринолози, кардиолози и други специалисти, които в рамките на три дни дискутираха в областите на доброкачествената хематология.

Особен фокус в програмата зае грижата за хората с хемофилия и таласемия майор, но беше отделено внимание на пациентките с нарушения в кръвосъсирването, както и на пациентите с тромбоцитните нарушения. Сред лекторите се отличи сериозно участие на колеги от Германия, Норвегия, Република Северна Македония.

С второто издание на форума “Haemothal” организационният комитет прави заявка за създаване на традиционна среща на специалистите, ангажирани в грижата за пациентите с редки доброкачествени хематологични заболявания, с което се надяваме нуждите на тези пациенти да станат все по-разпознати, грижата за тях – все по-съвременна и все по-комплексна.

В следващите страници предлагаме на вниманието Ви избрани доклади от отминалия форум, състоял се в Парк Хотел „Кайлъка“, гр. Плевен през март 2023 г. и пожелаваме ползотворно четене и до нови срещи!

References

Pai A, Kotak D, Facher N et al. Development of a virtual benign hematology consultation service: results of a pilot project involving 5 medical centers. Blood. 2019 Feb 28;133(9):993-995.
Khimani F, Curley B, Almubarak M. Survey of Patients Referred to a University Cancer Center for Benign Hematology: Quality Measures and Patient Understanding. J Oncol Pract. 2015 Jan;11(1):26-9.
Cappellini MD, Santini V, Braxs C et al. Iron metabolism and iron deficiency anemia in women. Fertil Steril. 2022 Oct;118(4):607-614.
Петрова К. Ендотелна дисфункция при бета-таласемия. Варненски медицински форум, т. 12, 2023, Online First
Симеонова С, Банчев А, Стоянова Д, и съав. Диференциална диагноза на микроцитната анемия при кърмачета и деца. Педиатрия. Supplementum 1/2021, 20-23.
Published
2023-09-13
How to Cite
1.
Банчев А, Константинов Д. Редките доброкачествени хематологични заболявания – отново във фокуса. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Sep.13 [cited 2023Dec.4];14(1):4. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/171
Section
Редакционна статия