Интерпретацията на лабораторни резултати – ключов фактор за превенция на тежки хемоглобинопатии

  • Мирела Рангелова
  • Зоя Петкова
Keywords: таласемия, хемоглобинопатия, капилярна електрофореза, хемоглобин А2, хемоглобин F

Abstract

Хемоглобинопатиите са уникални сред всички генетични заболявания, защото в повечето случаи практически здравите носители могат да се идентифицират чрез общодостъпни кръвни тестове – кръвна картина, осмотична резистентност, типове хемоглобин ( първа група тестове) и да не се налага молекулярен анализ. При наличието на аномални хемоглобинови фракции се прилагат функционални изследвания, чрез които с голяма степен на достоверност се определя видът на патологичния хемоглобин и неговото клинично значение, без да се използват скъпоструващи молекулярни методи. Потвърждаването на наличието на генни мутации с молекулярни техники е необходимо само в малък процент от случаите – при т.нар. „рискови двойки” с цел профилактика на таласемия майор, за пренатална или преимплантационна диагностика – когато и двамата родители са суспектни или с доказано носителство на таласемия, или клинично значим патологичен хемоглобин.

Чрез съпоставка и интерпретация на резултати от подходящи кръвни изследвания, анамнеза на пациента и вземане предвид на допълнителни фактори, правилната диагностика на хемоглобинопатиите с немолекулярни методи е от решаващо значение за предотвратяване на раждането на деца с тежката диагноза.

Молекулярни изследвания за определяне вида на мутацията – ДНК или протеинов анализ (тестове от втора група), не са предмет на настоящата публикация.

References

A Database of Human Hemoglobin Variants and Thalassemia mutations. https://globin.bx.psu.edu/hbvar/menu.html
Eleftheriou A, Angastiniotis M. Haemoglobin Disorders (Haemoglobinopathies). Beta (β) Thalassaemia. Alpha (α) Thalassaemia. Sickle Cell Disorders.TIF Publication No12, Team up Creations Ltd, Nicosia, Cyprus. (2011)ISBN: 978-9963-623-96-9
Работна група БМДКТХ. Бета-таласемия. Наръчник за клинично поведение. София, 2007
Daniel Y, Henthorn J. NHS Sickle Cell and Thalassaemia Screening Programme.
Handbook for antenatal laboratories. Public Health England leads the NHS Screening Programmes, Oct. 2017, PHE publications gateway number: 2017345
Schuh A. Guidance notes for Haematology laboratories in England for the referral of antenatal patient samples to the DNA laboratories for haemoglobinopathy mutation analysis. NHRL DNA Referral Guidance Version 4. 28/02/17
Old J, Traeger-Synodinos J, Petrou M, et al. Prevention of Thalassaemias and Other Haemoglobin Disorders Vol. 2. Laboratory Protocols, second update, Publisher Thalassaemia International Federation Publications , Team up Creations Ltd, Nicosia, Cyprus. (2012)
Traeger-Synodinos J, Harteveld CL, Old JM, et al.; EMQN haemoglobinopathies best practice meeting. EMQN Best Practice Guidelines for molecular and haematology methods for carrier identification and prenatal diagnosis of the haemoglobinopathies. Eur J Hum Genet. 2015 Apr;23(4):426-37.
Ryan K, Bain BJ, Worthington D, et al.; British Committee for Standards in Haematology. Significant haemoglobinopathies: guidelines for screening and diagnosis. Br J Haematol. 2010 Apr;149(1):35-49.
Bain BJ. Haemoglobinopathy diagnosis. Oxford: Blackwell Science, 2006
Steinberg MH, Forget BG, Higgs DR et al. Disorders of Hemoglobin. Second Edition. Cambridge University Press, 2009.
Voskaridou E, Angastiniotis M, Boutou E, et al. ENERCA WP4. Sickle Cell Disorders. Haemoglobinopathies. D21 General Recommendations about Antenatal Screening, Prenatal Screening and Genetic Counselling of Haemoglobinapathies. 2012, 2-18 On behalf of Enerca http://www.enerca.org
Vives Corrons JL, Mañú Pereira M, Romeo-Casabona C et al. The ENERCA White Book. Recommendations for centres of expertise in rare anaemias. 4th Pan-European Conference on Haemoglobinopathies and Rare Anaemias, Thalassemia Reports 2014; volume 4:4878
Stephens AD, Angastiniotis M, Baysal E, et al; International Council for the Standardisation of Haematology (ICSH). ICSH recommendations for the measurement of haemoglobin A2. Int J Lab Hematol. 2012 Feb;34(1):1-13.
Stephens AD, Angastiniotis M, Baysal E, ey al; International Council for The Standardisation of Haematology (ICSH). ICSH recommendations for the measurement of haemoglobin F. Int J Lab Hematol. 2012 Feb;34(1):14-20.
Stephens AD, Colah R, Fucharoen S, et al.; International Council for Standardization in Haematology (ICSH). ICSH recommendations for assessing automated high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis equipment for the quantitation of HbA2. Int J Lab Hematol. 2015 Oct;37(5):577-82.
Keren DF, Hedstrom D, Gulbranson R, et al. Comparison of Sebia Capillarys capillary electrophoresis with the Primus high-pressure liquid chromatography in the evaluation of hemoglobinopathies. Am J Clin Pathol. 2008 Nov;130(5):824-31.
Filon D, Rotschild M, Temin F, et al. Rare Hb variant, not identified by HPLC, is identified by Capillary electrophoresis – Case study. Poster presented at the Israel Society for Clinical Science Conference, 2014
Greene DN, Pyle AL, Chang JS, et al. Comparison of Sebia Capillarys Flex capillary electrophoresis with the BioRad Variant II high pressure liquid chromatography in the evaluation of hemoglobinopathies. Clin Chim Acta. 2012 Aug 16;413(15-16):1232-8.
Giordano PC. Carrier Diagnostics and Prevention of Hemoglobinopathies using Capillary Electrophoresis. 2007 Laboratories SEBIA, Lisses, ISBN 978-2-95308449-1-7
Giordano PC. Strategies for basic laboratory diagnostics of the hemoglobinopathies in multi-ethnic societies: interpretation of results and pitfalls. Int J Lab Hematol. 2013 Oct;35(5):465-79.
Denic S, Agarwal MM, Al Dabbagh B, et al. Hemoglobin A2 Lowered by Iron Deficiency and α -Thalassemia: Should Screening Recommendation for β -Thalassemia Change? ISRN Hematol. 2013;2013:858294.
Keramati MR, Maybodi NT. The effect of iron deficiency anaemia (IDA) on the HbA2 level and comparison of hematologic values between IDA and thalassemia minor. International Journal of Hematology and Oncology 2007;17:151-156.
Oleske D, Huang RSP, Dasgupta A, et al. Higher Sensitivity of Capillary Electrophoresis in Detecting Hemoglobin A2′. Am J Clin Pathol 2012;138:A186.
González Borrachero ML, de la Fuente-Gonzalo F, González FA, et al. Delta(0)-talasemia por inserción de 27 pares de bases en el gen δ-globina con descenso de los valores de hemoglobina A2. Med Clin (Barc). 2015 Apr 8;144(7):312-6.
Mahmud N, Maffei M, Mogni M, et al. Hemoglobin A2 and Heterogeneous Diagnostic Relevance Observed in Eight New Variants of the Delta Globin Gene. Genes (Basel). 2021 Nov 19;12(11):1821.
Published
2023-09-13
How to Cite
1.
Рангелова М, Петкова З. Интерпретацията на лабораторни резултати – ключов фактор за превенция на тежки хемоглобинопатии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Sep.13 [cited 2023Dec.4];14(1):25-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/177
Section
Статии