Ролята на ортодонтската профилактика при ранна диагностика на малоклузиите

  • Кети Йовчева
Keywords: малоклузии, профилактика

Abstract

Разпознаването на малоклузиите като важен проблем в обществените орални здравни грижи за деца предполага необходимост от рационално планиране на превантивни мерки, защото отклоненията в зъбно-челюстното развитие могат да имат пагубни последствия върху качеството на живот на пациентите. Цел на настоящата публикация е да се изследва и подчертае ролята на ортодонтската профилактиката при ранна диагностика на малоклузиите, както и да се направи исторически преглед на развитието на тези мерки в България.

References

World Health Organization (WHO): oral health surveys—basic methods. 4th ed. Geneva: World Health Organization, 1997; 47–52
Nelson S. Epidemiology for the Practicing Orthodontist. Seminars in Orthodontics, 1999 Vol. 5, No 2: 77–84
Международна класификация на болестите (ICD 2010) - http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/K07
Мусурлиева Н. Качество на живот при болни с хроничен пародонтит. Дисертация – Пловдив 2013.
Мусурлиева Н. Връзка между орално и общо здраве - клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес. Редки болести и лекарства сираци 2016;7(2):26-7.
Мусурлиева Н. Представяне на клиничен случай на пациент с епилепсия и детски паралич-орални прояви. Редки болести и лекарства сираци 2016;7(1):3-5.
Стойкова М, Мусурлиева Н. Нормативни документи свързани с денталната практика. МУ-Пловдив 2014.
Стойкова М, Мусурлиева Н. Някои проблеми на профилактиката и промоцията на денталното здраве в България (обзор). Дентална медицина 2011; 93 (2):178-182.
Гешева Н, Мутафчиев В. Профилактика на зъбно-челюстните деформации. Медицина и физкултура, 1980. 10-35
Декова Л, Мутафчиев В, Крумова В. Атлас по ортодонтска профилактика. Медицина и физкултура 1993, 171–173.
Мутафчиев В, Йорданов В, Крумова В. Ортодонтия. 2003
Атанасов Н и др. Място и роля на отглеждащите децата в профилактиката на основните стоматологични заболявания при организирани контингенти. Стоматология 1992; 20(2), 24–25
Атанасов К. Масова ортодонтска профилактика. Автореф. Дис. ДМН, Пловдив 1989, 8–10, 23–24.
Мутафчиев В, Атанасов Н, Гърбузанова Л, Григорова С, Динкова М, Желева С, Александрова Т. Масова профилактика на зъбно–челюстните деформации в детските заведения – организация и проблеми. Габрово 1989, 19–30.
Мутафчиев В, Чаръкчиева Е, Динкова М. Резултати от профилактиката на зъбно–челюстните деформации в детските градини. Габрово 1989, 143–148.
Стойкова М, Мусурлиева Н. Модел за подобряване оралното здраве при възрастни пациенти. Проблеми на денталната медицина 2015. 41(2):26-30
Мутафчиев В, Динкова М, Узунова Ст. Информираност на родителите за основните причини за зъбно-челюстни деформации. Стоматология, С., 1989; 4:43–46.
Атанасов Н. Стоматологични профилактични програми. NBS Group 2003, 39–41
de Sousa RV, Ribeiro GL, Firmino RT, Martins CC, Granville–Garcia AF, Paiva SM. Prevalence and Associated Factors for the Development of Anterior Open Bite and Posterior Crossbite in the Primary Dentition. Brazilian Dental Journal, 2014;25(4): 336–342.
Shetty K, Acharya B, Higgins M. Anticipatory guidance in pediatric oral health. The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology 2005; 6:1
Togoo RA. Strategies for early interception of malocclusion. Guident 2012; January 36–40.
American Academy of Pediatric dentists (AAPD). Guideline on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry. 2014
Canadian Paediatric Society. Recommendations for the use of pacifiers. Peadiatric Child Health. 2003;8: 515–9 http://www.cps.ca/documents/position/pacifiers
Kahl–Nieke B (2014) Überarbeitung der Stellung– nahme „Optimaler Zeitpunkt für die Durchführung kieferorthopädischer Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der kieferorthopädischen Frühbehandlung“. Vorstand der DGKFO. http://www.dgkfo–vorstand.de/fileadmin/redaktion/stellungnahmen/Stellungnahme_Behandlungsbeginn.pdf
Köneke A, Jagst C, Adam M. Wachstumsabhängiger Beginn kieferorthopädischer Behandlungen – Früh oder spät. Manuelle Medizin © Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2014; 52:402–410.
Hinz R, Senkel H, Thouet M. Wann ist die kieferorthopädische Behandlung im Milchgebiss nötig? Zahnärtzl Mitt 1992;79: 2429–38.
Mauck C, Tränkmann J. Influence of orthodontic treatment in the primary dentition upon development of the dentition and craniofacial growth. Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie, 1998; 59(4); 229–236
Published
2017-12-15
How to Cite
1.
Йовчева К. Ролята на ортодонтската профилактика при ранна диагностика на малоклузиите. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Dec.15 [cited 2022May23];8(4):14-8. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/18
Section
Статии