Европейските референтни мрежи в условията на пандемия – стъпка в бъдещето?

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

Първата редакционна статия в „Редки болести и лекарства сираци” разгледа какви са основните предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на
европейските референтни мрежи (ЕРМ), а именно изясняване на юридическия статут на тези структури, определяне на механизми за тяхното включване, колаборация и комуникация в рамките на националните здравни системи, търсене на източници за финансиране и не на последно място – генериране на устойчив продукт. Две години по-късно отново се връщаме на тази тематика. Не всички от изброените въпроси са решени, но едно е ясно – ЕРМ са тук, за да останат трайно. През есента на 2020 г. се очаква да стартира и вторият етап от тяхното разширяване с нови членуващи експертни центрове.

References

Искров Г, Стефанов Р. Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи. Редки болести и лекарства сираци 2018;9(2):3. DOI: https://doi.org/10.36865/2018.v9i2.4

Европейска комисия. ERNs and COVID-19. https://ec.europa.eu/health/ern/covid-19_en [cited 2020 Jul 9]

Smith M, Alexander E, Marcinkute R, et al. Telemedicine strategy of the European Reference Network ITHACA for the diagnosis and management of patients with rare developmental disorders. Orphanet J Rare Dis. 2020 Apr 25;15(1):103. DOI: https://doi.org/10.1186/s13023-020-1349-1

Published
2020-07-19
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Европейските референтни мрежи в условията на пандемия – стъпка в бъдещето?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jul.19 [cited 2024Jul.22];11(2):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/110
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>