Икономическо моделиране при оценка на здравните технологии – какво е допустимо и какво има смисъл?

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

Оценката на здравните технологии и последващото вземане на решение за заплащане с публични средства се фокусират върху концепцията за стойност и по-точно върху добавената клинична и икономическа стойност спрямо наличните и достъпни алтернативи за сравнение. Колкото по-голяма е добавената стойност на дадена нова здравна технология, толкова по-вероятно е приемането на положителна препоръка за реимбурсиране. Измерването на добавената стойност не е проблем, защото съществува широк набор от изследователски инструменти за изпълнение на тази задача. Оценяването на добавената стойност обаче е проблематично. Много често липсват ясни критерии какъв минимален резултат е необходим за положителна препоръка за заплащане на нова здравна технология с публични средства. Нещо повече, оценяването е силно субективен процес и различните заинтересовани страни в него – лекари, пациенти, платци и индустрия – нерядко имат разминаващи се позиции по един и същ въпрос. Този фундаментален проблем илюстрира нагледно необходимостта от използване на икономическо моделиране при оценка на здравните технологии и вземане на решение за заплащане с публични средства.

References

Iskrov G, Miteva-Katrandzhieva T, Stefanov R. Multi-Criteria Decision Analysis for Assessment and Appraisal of Orphan Drugs. Front Public Health. 2016 Sep 30;4:214.
Iskrov G, Stefanov R. Criteria for Drug Reimbursement Decision-Making: An Emerging Public Health Challenge in Bulgaria. Balkan Med J. 2016 Jan;33(1):27-35.
Miller JD, Foley KA, Russell MW. Current challenges in health economic modeling of cancer therapies: a research inquiry. Am Health Drug Benefits. 2014 May;7(3):153-62.
Iskrov G, Stefanov R. Post-marketing access to orphan drugs: a critical analysis of health technology assessment and reimbursement decision-making considerations. Orphan Drugs Res Rev. 2014;4:1-9.
Caro JJ, Briggs AH, Siebert U, et al. Modeling good research practices - overview: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force-1. Value Health. 2012;15(5):796-803.
Published
2021-04-29
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Икономическо моделиране при оценка на здравните технологии – какво е допустимо и какво има смисъл?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Apr.29 [cited 2024Jul.16];12(1):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/132
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>