Регламент на ЕС за оценка на здравните технологии – близо и далече

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

На 22 юни 2021 г. беше обявено постигането на важен пробив в преговорите между Европейския парламент и Съвета на ЕС относно обхвата и съдържанието на бъдещия регламент на ЕС за оценка на здравните технологии (ОЗТ). Това споразумение бе приветствано като важна стъпка за постигане на множество цели, сред които подобрен достъп до иновативни терапии за пациентите от ЕС и по-ефективно използване на наличните здравни ресурси в страните членки. Какво точно се случи на тази дата и какво следва да очакваме?

References

European Parliament. Deal on boosting member states’ cooperation in assessing health technologies, press release, 22 June 2021
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06472/deal-on-boosting-member-states-cooperation-in-assessing-health-technologies
European Parliament. Legislative train. 4 a deeper and fairer internal market with a strengthened industrial base / products / up to €183 bn. Health technology assessment (HTA).
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-products/file-health-technology-assessment
Council of the European Union. Health technology assessment post 2020. Partial mandate for negotiations with the European Parliament, 24 March 2021
https://www.consilium.europa.eu/media/48963/st07310-en21.pdf
Vella Bonanno P, Bucsics A, Simoens S, et al. Proposal for a regulation on health technology assessment in Europe – opinions of policy makers, payers and academics from the field of HTA. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019 Jun;19(3):251-261.
Kaló Z, Gheorghe A, Huic M, et al. HTA Implementation Roadmap in Central and Eastern European Countries. Health Econ. 2016 Feb;25 Suppl 1(Suppl Suppl 1):179-92.
Stühlinger V. Health Technology Assessment (HTA) and Access Policies. Eur J Health Law. 2020 May 7;27(3):274-289.
Nicod E, Maynou L, Visintin E, et al. Why do health technology assessment drug reimbursement recommendations differ between countries? A parallel convergent mixed methods study. Health Econ Policy Law. 2020 Jul;15(3):386-402.
Published
2021-08-24
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Регламент на ЕС за оценка на здравните технологии – близо и далече. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Aug.24 [cited 2024Apr.22];12(2):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/137
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>