Може ли да очакваме централизирано договаряне на достъп до лекарства сираци в ЕС?

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

Точно преди година – на 25 ноември 2020 г. – беше приета действащата Фармацевтична стратегия за Европа. Основна цел на този документ е създаването на надеждна и устойчива регулаторна рамка, която, от една страна, да отговори на очакванията и потребностите на европейските пациенти, а от друга – да насърчи иновацията и модернизацията във фармацевтичния сектор. При финализирането на стратегията бяха отчетени и редица слабости, разкрити по време на настоящата пандемия от COVID-19.

Фармацевтична стратегия за Европа стъпва на 4 основни стълба, които предвиждат както законодателни мерки, така и незаконодателни действия: осигуряване на лекарствени продукти на достъпни цени за пациентите и отговаряне на неудовлетворени медицински потребности; подкрепа на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на фармацевтичната индустрия на ЕС и разработване на висококачествени, безопасни и ефективни лекарствени продукти; повишаване на готовността при кризи и оптимизиране на механизмите за реагиране, гарантиране на диверсифицирани и сигурни вериги за доставки, справяне с недостига на лекарствени продукти; засилване на ролята на ЕС в света чрез насърчаване на високо ниво на стандарти за качество, ефикасност и безопасност. Какво предстои от тук нататък?

References

European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Pharmaceutical Strategy for Europe. COM/2020/761 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761
European Commission. A Pharmaceutical Strategy for Europe.
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
European Commission. Revision of the EU general pharmaceuticals legislation.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-of-the-EU-general-pharmaceuticals-legislation_en
Искров Г, Стефанов Р. Регламент (ЕО) No 141/2000 за лекарствата сираци – 20 години по-късно. Редки болести и лекарства сираци 2020;11(3):3-4.
Искров Г, Стефанов Р. Регламент на ЕС за оценка на здравните технологии – близо и далече. Редки болести и лекарства сираци 2021;12(2):3-4.
Pejcic AV, Iskrov G, Jakovljevic MM, Stefanov R. Access to orphan drugs - comparison across Balkan countries. Health Policy. 2018 Jun;122(6):583-589.
European Commission. Directorate-General for Health and Food Safety. Pilot project “Market Launch of Centrally Authorised Products”
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/market-launch_cap_en.pdf
Published
2021-11-15
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Може ли да очакваме централизирано договаряне на достъп до лекарства сираци в ЕС?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Nov.15 [cited 2024Apr.22];12(3):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/143
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>