Преконцепционните грижи като пресечна точка на промоцията на здравето и редките болести

  • Елеонора Христова-Атанасова
  • Румен Стефанов

Abstract

Репродуктивното здраве и нагласи на хората са важна част от цялостната концепция за здраве и имат своите отражения върху демографското развитие на дадена страна и нивото на нейното обществено здраве. Демографската криза и нейните предизвикателства налагат необходимост от проучване на информираността и нагласите на обществото и формулиране на решения за трайно повишаване на възпроизводството на населението. Съпрузите имат задължение да осигуряват благополучието на семейството и да се грижат за отглеждането, възпитанието и образованието на децата съобразно своите възможности, имущество и доходи.

За формирането на правилен мироглед по отношение на плодовитостта и възпроизводството на населението, необходимо е младите семейства да бъдат добре информирани за състоянието на раждаемостта и нейното ниво в България, така и за пътищата и методите за съзнателно планиране и формиране на съвременното семейство. Чрез създаване на здраво потомство, семейството поддържа биологичната непрекъснатост на рода, обществото и нацията. Налице са единични проучвания в България, свързани с ролята и значението на преконцепционните дейности, позволяващи всяка личност и двойка да постигнат желания от тях брой деца и времето на раждането им.

References

Христова Е. Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве. Дисертация за придобиване на ОНС „Доктор”. Медицински Университет – Пловдив, 2019.
American College of Obstetricians and Gynecologists. The importance of preconception care in the continuum of women’s health care. Committee Opinion No. 313. Obstet Gynecol. 2005 Sep;106(3):665-6.
Христова Е, Искров Г, Стефанов Р. Преконцепционна употреба на фолиева киселина за първична профилактика на редки генетични заболявания. Редки болести и лекарства сираци. 2019 Mar 28;10(1):20-5.
Христова Е, Искров Г, Стефанов Р. Медицински преглед и генетична консултация преди сключване на брак – проучване сред новобрачни двойки. Редки болести и лекарства сираци. 2018 Sep 5;9(2):13-7.
Mason E, Chandra-Mouli V, Baltag V, et al. Preconception care: advancing from ‘important to do and can be done’to ‘is being done and is making a difference’. Reprod Health. 2014 Sep 26;11 Suppl 3(Suppl 3):S8.
Dorney E, Boyle JA, Walker R, et al. A Systematic Review of Clinical Guidelines for Preconception Care. Semin Reprod Med. 2022 Jul;40(3-04):157-169.
Dean SV, Lassi ZS, Imam AM, et al. Preconception care: closing the gap in the continuum of care to accelerate improvements in maternal, newborn and child health. Reprod Health. 2014 Sep 26;11 Suppl 3(Suppl 3):S1.
Martin JC, Joham AE, Mishra GD, et al. Postpartum Diet Quality: A Cross-Sectional Analysis from the Australian Longitudinal Study on Women's Health. J Clin Med. 2020 Feb 6;9(2):446.
Ojukwu O, Patel D, Stephenson J, et al. General practitioners' knowledge, attitudes and views of providing preconception care: a qualitative investigation. Ups J Med Sci. 2016 Nov;121(4):256-263.
Mazza D, Chapman A, Michie S. Barriers to the implementation of preconception care guidelines as perceived by general practitioners: a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2013 Jan 31;13:36.
Bortolus R, Oprandi NC, Rech Morassutti F, et al. Why women do not ask for information on preconception health? A qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth. 2017 Jan 5;17(1):5.
Published
2023-03-24
How to Cite
1.
Христова-Атанасова Е, Стефанов Р. Преконцепционните грижи като пресечна точка на промоцията на здравето и редките болести. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Mar.24 [cited 2024Jun.12];13(3-4):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/164
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>