Рядък случай на солитарен плазмоцитом на черепа

  • Пламен Пенчев
  • Петър-Преслав Петров
  • Явор Енчев
  • Каролина Фернандес
  • Богомил Илиев
Keywords: плазмоцитом, мултиплен миелом, подкожна туморна формация

Abstract

Плазмоцитомът е много рядък тумор с неизвестна етиология. Тези лезии могат да се появят като единични или множествени маси, които могат да прогресират до мултиплен миелом. Средната възраст на поставяне на диагнозата е от 55 до 60 години. Плазмоцитомът се наблюдава по-често при мъжете. Възможно е предишно излагане на радиация или химикали да увеличи риска от плазмоцитом.

Представяме клиничен случай на 66-годишна пациентка, постъпила в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина” с клинична изява на главоболие и нарастваща подкожна туморна формация, локализирана в тилната част отляво. Направеният скенер на главен мозък откри данни за туморна формация, обхващаща черепа, съмнителна за плазмоцитом. Под обща анестезия беше постигната пълна екстирпация на туморната маса чрез микрохирургична техника. Извърши се краниопластика с титаниева мрежа и се постигна добър козметичен ефект. Следоперативно пациентката имаше подобрение в неврологичния статус, бе вертикализирана на първия ден след интервенцията и дехоспитализирана на петия ден.

References

Siyag A, Soni TP, Gupta AK et al. Plasmacytoma of the Skull-base: A Rare Tumor. Cureus. 2018;10(1):e2073.
Dimopoulos MA, Hamilos G. Solitary bone plasmacytoma and extramedullary plasmacytoma. Curr Treat Options Oncol. 2002 Jun;3(3):255-9.
Dong L, Zhang X, Zhang H et al. Solitary plasmacytoma of the skull: Two case reports. Oncol Lett. 2013;5(2):479-482.
Singh S, Upadhyaya V, Agarwal R et al. Rare case of solitary plasmacytoma of the skull in a young male patient. S Afr J Rad. 2017;21(1), a1133.
Kilciksiz S, Karakoyun-Celik O, Agaoglu FY, et al. A review for solitary plasmacytoma of bone and extramedullary plasmacytoma. Scientific World J. 2012;2012:895765.
Tanaka M, Shibui S, Nomura K, et al. Solitary plasmacytoma of the skull: a case report. Jpn J Clin Oncol. 1998 Oct;28(10):626-30.
Okamoto K, Ito J, Furusawa T, et al. Solitary plasmacytomas of the occipital bone: a report of two cases. Eur Radiol. 1997;7(4):503-6.
Mahale A, Ullal S, Thiagarajan D et al. Plasmacytoma of the base of skull – A case report. Indian J Med Paediatr Oncol. 2007;28(3):34-7.
Du Preez JH, Branca EP. Plasmacytoma of the skull: case reports. Neurosurgery. 1991 Dec;29(6):902-6.
Bindal AK, Bindal RK, van Loveren H, et al. Management of intracranial plasmacytoma. J Neurosurg. 1995 Aug;83(2):218-21.
Dimopoulos MA, Kiamouris C, Moulopoulos LA. Solitary plasmacytoma of bone and extramedullary plasmacytoma. Hematol Oncol Clin North Am. 1999 Dec;13(6):1249-57.
Jamal O, Rafiq A, Mesbahi T, et al. Solitary Temporal Plasmocytoma: A Case Report. Eur J Med Health Sci. 2021 Dec. 7;3(6):10-2.
Fikri M, Semlali S, El Quessar A, et al. [Kahler's disease presenting with a solitary cranial vault plasmacytoma]. Rev Neurol (Paris). 2006 Jun;162(6-7):757-9. French.
Khouja N, Aouidj L, Bahri K, et al. [Solitary plasmacytoma of the cranial vault. Case report and review of the literature]. Neurochirurgie. 2000 Feb;46(1):43-6. French.
Published
2023-03-24
How to Cite
1.
Пенчев П, Петров П-П, Енчев Я, Фернандес К, Илиев Б. Рядък случай на солитарен плазмоцитом на черепа. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Mar.24 [cited 2024Feb.29];13(3-4):24-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/165
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)