Изключително рядък случай на едновременни (синхронни) аденокарцином и карциноид на сигмоидното дебело черво на фона на Баретов хранопровод

  • Константин Желязков
  • Владимир Андонов
Keywords: колоректален карцином, карциноид, аденокарцином, Баретов хранопровод

Abstract

Според данните на GLOBOCAN 2018 колоректалният рак представлява третото по честота онкологично заболяване в света. През 2018 г. заболеваемостта от рак на дебелото черво в световен мащаб е около 2 милиона, а броят на загиналите е близо 1 милион души. Голямата заболеваемост, в комбинация с високата смъртност и късното диагностициране на колоректалния карцином определят неговата социална значимост.

Най-честите симптоми включват желязодефицитен тип анемия, промяна в дефекационния ритъм, редукция на тегло и прояви на чревна непроходимост. Не винаги обаче първата изява на клинична сиптоматика е от страна на дебелото черво, а и от други органи извън храносмилателната система. В тези случай ракът на дебелото черво обикновено е нелечим, вследствие развитие на екстраколонна дисеминация и развитие на съответна органна недостатъчност. Генетични фактори, заседналият начин на живот, затлъстяването, консумацията на червено месо, алкохол, тютюнопушене, някои метаболитни заболявания се считат за главни рискови фактори за възникването му.

Представяме случай на 47-годишна жена с хистологично верифицирани едновременни аденокарцином и карциноид на сигмоидното дебело черво, както и на фона на безсимптомно протичаща гастроезофагеална рефлуксна болест, усложнена с преканцерозата на хранопровода и стомаха – Баретов хранопровод.

References

Stewart B, Wild CP, editors. World Cancer Report 2014. International Agency for Research on Cancer (IARC); Lyon, France: 2014.
Modlin IM, Lye KD, Kidd M. A 5-decade analysis of 13,715 carcinoid tumors. Cancer. 2003 Feb 15;97(4):934-59.
Maggard MA, O'Connell JB, Ko CY. Updated population-based review of carcinoid tumors. Ann Surg. 2004 Jul;240(1):117-22.
Colonoscopy Study Group of Korean Society of Coloproctology. Clinical characteristics of colorectal carcinoid tumors. J Korean Soc Coloproctol. 2011 Feb;27(1):17-20.
Modlin IM, Sandor A. An analysis of 8305 cases of carcinoid tumors. Cancer. 1997 Feb 15;79(4):813-29.
Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al, editors. AJCC Cancer Staging Manual. 2010, New York: Springer, 7.
Fahy BN, Tang LH, Klimstra D, et al. Carcinoid of the rectum risk stratification (CaRRs): a strategy for preoperative outcome assessment. Ann Surg Oncol. 2007 May;14(5):1735-43.
Koura AN, Giacco GG, Curley SA, et al. Carcinoid tumors of the rectum: effect of size, histopathology, and surgical treatment on metastasis free survival. Cancer. 1997 Apr 1;79(7):1294-8.
Shields CJ, Tiret E, Winter DC; International Rectal Carcinoid Study Group. Carcinoid tumors of the rectum: a multi-institutional international collaboration. Ann Surg. 2010 Nov;252(5):750-5.
Published
2023-11-05
How to Cite
1.
Желязков К, Андонов В. Изключително рядък случай на едновременни (синхронни) аденокарцином и карциноид на сигмоидното дебело черво на фона на Баретов хранопровод. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Nov.5 [cited 2024Jun.20];14(2):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/181
Section
Статии