Изключително рядък случай на множествени карциноми

  • Константин Желязков
  • Владимир Андонов
Keywords: Баретов хранопровод, стомашна язва, карцином на простата, базоцелуларен карцином, карцином на бял дроб

Abstract

Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) се явява едно от най-честите заболявания не само в гастроентерологията, но и в медицината като цяло. Макар да протича с нисък морталитет, клиничните симптоми значително нарушават качеството на живот на засегнатите пациенти и ги откъсват от нормалната им среда. При една част от болните възникват хранопроводни и извънхранопроводни усложнения, като най-характерното усложнение е развитието на Баретов хранопровод (БХ). Пациентите с това усложнение имат над 30 пъти по-висок риск от развитие на аденокарцином на хранопровода. При една немалка част от тях се наблюдава и паралелно сформиране на редица други малигнени заболявания, които трайно инвалидизират пациентите и намаляват продължителността им на живот.

Представяме случай на 71-годишен пациент с хистологично верифицирани карцином на простатната жлеза, умеренодиференциран плоскоклетъчен карцином на бял дроб с метастази в супраклавикуларните и медиастинални лимфни възли, базоцелуларен карцином на ляво бедро, двустранни аденоми на надбъбречните жлези на фона на 5-кратни кръвоизливи от стомашна язва, ерозивен гастрит и изразена ГЕРБ, усложнена с преканцерозата на хранопровода и стомаха – БХ.

References

Newberry C, Lynch K. The role of diet in the development and management of gastroesophageal reflux disease: why we feel the burn. J Thorac Dis 2019;11:S1594-601.
Lei WY, Vaezi MF, Naik RD, et al. Mucosal impedance testing: A new diagnostic testing in gastroesophageal reflux disease. J Formos Med Assoc 2020;119:1575-80.
Locke GR 3rd, Talley NJ, Fett SL, et al. Prevalence and clinical spectrum of gastroesophageal reflux: a population-based study in Olmsted County, Minnesota. Gastroenterology. 1997 May;112(5):1448-56.
Orr WC. Clinical implications of nocturnal gastroesophageal reflux. Pract Gastroenterol. 1994; 28: 28A–H.
Demeester TR, Johnson LF, Joseph GJ, et al. Patterns of gastroesophageal reflux in health and disease. Ann Surg. 1976 Oct;184(4):459-70.
Van der Veen AH, Dees J, Blankensteijn JD, et al. Adenocarcinoma in Barrett's oesophagus: an overrated risk. Gut. 1989 Jan;30(1):14-8.
Klein A, Gralnek IM. Acute, nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Curr Opin Crit Care. 2015 Apr;21(2):154-62.
Hreinsson JP, Kalaitzakis E, Gudmundsson S, et al. Upper gastrointestinal bleeding: incidence, etiology and outcomes in a population-based setting. Scand J Gastroenterol. 2013 Apr;48(4):439-47.
Yeomans ND, Lanas AI, Talley NJ, et al. Prevalence and incidence of gastroduodenal ulcers during treatment with vascular protective doses of aspirin. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Nov 1;22(9):795-801.
Harker LA, Boissel JP, Pilgrim AJ, et al. Comparative safety and tolerability of clopidogrel and aspirin: results from CAPRIE. CAPRIE Steering Committee and Investigators. Clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events. Drug Saf. 1999 Oct;21(4):325-35.
Mukhopadhyay K, Narang A, Kumar P, et al. Gastroesophageal reflux and pulmonary complication in a neonate. Indian Pediatr. 1998 Jul;35(7):665-8.
St Cyr JA, Ferrara TB, Thompson T, et al. Treatment of pulmonary manifestations of gastroesophageal reflux in children two years of age or less. Am J Surg. 1989 Apr;157(4):400-3; discussion 403-4.
Pasquis P, Tardif C, Nouvet G. Reflux gastro-oesophagien et affections respiratoires [Gastroesophageal reflux and pulmonary disease]. Bull Eur Physiopathol Respir. 1983 Nov-Dec;19(6):645-58. French
Коларова-Янева Н, Недкова В. Гастроезофагеален рефлукс в детска възраст, Списание Medinfo. 2018; 18(6):14-6.
Титоренков П. Бронхиалната астма като изява на гастроезофагеален рефлукс.Списание Inspiro. Април 2018; брой № 2 (45)
Canto MI, Anandasabapathy S, Brugge W, et al; Confocal Endomicroscopy for Barrett's Esophagus or Confocal Endomicroscopy for Barrett's Esophagus (CEBE) Trial Group. In vivo endomicroscopy improves detection of Barrett's esophagus-related neoplasia: a multicenter international randomized controlled trial (with video). Gastrointest Endosc. 2014 Feb;79(2):211-21.
Dunbar KB, Spechler SJ. Controversies in Barrett esophagus. Mayo Clin Proc. 2014 Jul;89(7):973-84.
Bird-Lieberman EL, Dunn JM, Coleman HG, et al. Population-based study reveals new risk-stratification biomarker panel for Barrett's esophagus. Gastroenterology. 2012 Oct;143(4):927-35.e3.
Fels Elliott DR, Fitzgerald RC. Molecular markers for Barrett's esophagus and its progression to cancer. Curr Opin Gastroenterol. 2013 Jul;29(4):437-45.
Timmer MR, Sun G, Gorospe EC, et al. Predictive biomarkers for Barrett's esophagus: so near and yet so far. Dis Esophagus. 2013 Aug;26(6):574-81.
Published
2024-02-09
How to Cite
1.
Желязков К, Андонов В. Изключително рядък случай на множествени карциноми. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Feb.9 [cited 2024Feb.29];14(3-4):20-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/190
Section
Статии